parallax background

Blogi

15/08/2019

Olet mitä ajattelet

Kognitiivinen kolmio on auttanut minua ymmärtämään, miten ajatukset, tunteet ja toiminta nivoutuvat keskenään. Tämä konsepti on peräisin kognitiivisen psykoterapian puolelta […]
27/05/2019

Kiukku kunniaan

Pöllö on sitä mieltä, että jos nostaisimme kiukun kunniaan ja ymmärtäisimme sen viestin oikein, niin elämä olisi hirmu paljon helpompaa. […]
18/05/2019

Toimivan suhteen rakennuspalikat

Ihminen tavattavissa -mentorit ja MindFacultyn perustajat Ruusa Hentilä ja Aku Hentilä keskustelevat siitä, kuinka he rakastuivat varhaisten kiintymyssuhteiden tarpeiden kautta […]
12/05/2019

Neljä asiantuntijan vinkkiä parisuhteen pelastamiseksi

Ihana puoliso, suloiset lapset ja kaunis, itse rakennettu omakotitalo. Ruusa ja Aku Hentilä elivät unelmaansa, mutta heidän parisuhteensa ajoi päin […]

Ota yhteyttä


  Kenelle

  Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

  Sisältö

  Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

  Tavoite

  Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

  Kesto

  3-8krt/vkoa

  Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

  MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
  (kesto 3-6vkoa)

  Ryhmävalmennus yhteistyössä:

  Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

  Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

  Lataa meidän yrityskatalogimme

  Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

  MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

  Ryhmävalmennus yhteistyössä:

  Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..
  Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • 1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

   2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

   3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

   Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

   Valmennuksen tavoite:

   1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

   2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

   3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

   4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

  *Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

  Kenelle

  Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

  Sisältö

  Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

  Tavoite

  Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

  Kesto

  1-3krt (krt=2h)

  Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:


  1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)


  2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)


  3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

  1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)

  2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

  3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

  • •Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
  • •Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus


  2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

  3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua


  • •Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
  • •XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen


  Valmennuksen tavoite:

  1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

  2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

  3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

  *Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

  Kenelle

  Työyhteisön kaikki työntekijät

  Sisältö

  Yksilösparrausta, työkaluja
  hyvinvoinnin lisäämiseksi

  Tavoite

  Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

  Kesto

  1-20 krt/vkoa

  Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

  Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

  EAP:sta tutkittua:

  – Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

  – Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

  – Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

  – Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

  MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

  MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

  MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

  MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
  • •Tunnetaitojen kehittämistä
  • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
  • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
  • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
  •  

  Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

   

  Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

  Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

  Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

  EAP:sta tutkittua:

  – Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

  – Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

  – Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

  – Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

  MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

  MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

  MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

  MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
  • •Tunnetaitojen kehittämistä
  • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
  • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
  • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
  Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.
  Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi