parallax background

Aku Hentilä

Olen Aku Hentilä, 45-vuotias mentor ja terapeutti. Lisäksi olen aviomies ja isä.

Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja pääaineena luin kansantaloustiedettä. Yliopiston jälkeen toimin lähes 20 vuotta pankkialalla valuutta- ja rahamarkkinoilla sijoittamisen, myynnin ja johtamisen parissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Vuonna 2014 avioliittoni kriisiytyi. Kriisi tuli minulle täytenä yllätyksenä. Järkeni mukaan kaiken piti olla kunnossa, mutta pian huomasin olevani täysin neuvoton tunteideni kanssa: en ymmärtänyt tunteistani mitään. Tästä kriisistä lähti minun ja vaimoni muutosmatka, jossa parisuhde ei suinkaan ollut ainoa muuttuva tekijä: tapani suhtautua vanhemmuuteen, töihin, ystäviin, sukulaisiin jne. kokivat kaikki ison muutoksen. Hakeuduimme ensin pariterapiaan vuonna 2014, jonka jälkeen aloitin vuonna 2015 Ihminen tavattavissa terapia-koulutuksen (kahden vuoden Kasvuohjelma + kahden vuoden Jatkokoulutus) ja valmistuin sieltä terapeutiksi kevättalvella 2019. Tällä perusteellisella ”itsetuntemusmatkalla” opin tuntemaan paremmin tapani ajatella, tunteeni, tarpeeni, tahtoni ja arvoni. Yksi tämän itsetuntemusmatkan lopputulema oli myös se, että ymmärsin syvemmin, mikä on minulle ammatillisesti merkityksellistä ja tärkeää. Halusin vaihtaa pankissa työskentelyn yrittäjyyteen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisen parissa työskentelyyn, ja tämä tapahtuikin keväällä 2019.

Oman prosessin myötä hyvinvointi, oman itsensä löytäminen ja tunteminen, arvojen mukaan eläminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat enenevissä määrin alkaneet kiehtomaan minua. Pankkialalla minua on aina kiinnostanut ihmisten kanssa työskentely ja kohtaaminen, dynaamisuus, tavoitteellisuus ja jatkuva uudistuminen. Pystyn nyt yrittäjänä yhdistämään työ- ja yksityiselämän kokemukseni ja hyödyntämään kokemusasiantuntijuuttani niin yksilöiden kuin yritysten haasteissa sekä tarjoamaan työkaluja hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Lisää ammatillisista ja koulutuksellisista taustoistani:

Ruusa Hentilä

Olen Ruusa Hentilä, 46-vuotias vuorovaikutusasiantuntija ja terapeutti. Lisäksi olen aviovaimo ja kahden lapsen äiti.

Pohjakoulutukseni on oikeustieteiden puolelta, pääaineena EU integraatio ja -oikeus sekä kansainvälinen oikeusvertailu. Olen toiminut yli 20 vuotta kaupanalalla myynnin, myynninedistämisen ja -johtamisen parissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Vuonna 2013 irtisanouduin liike-elämästä työhöni kyllästyneenä ja jatkuvaan kiireeseen lopen uupuneena. Kiireen tilalle tuli aikaa ja aika toi tullessaan isoja kysymyksiä ja pelottavia ajatuksia; myyntiala ei kiinnostanut minua enää yhtään ja parisuhteenikin tuntui tyhjältä ja näennäiseltä. Tämä johdatti minut ja mieheni ensin pariterapiaan, josta matkani jatkui 2014 ensin kaksivuotiseen Ihminen Tavattavissa -kasvuohjelmaan ja siitä edelleen terapeutin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Valmistuin Ihminen Tavattavissa -terapeutiksi kesällä 2018. Tämän koulutuksen rinnalla olen myös Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja (2015) sekä Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) (2016-2017).

Tällä hetkellä teen asiakastyötä sekä opiskelen Itä-Suomen yliopistossa oikeuspsykologiaa.

Ihmisyys, ihmisten välisten vuorovaikutus ja käyttäytyminen ovat aina kiehtoneet minua. Oikeustieteellisessä ihmisoikeudet, oikeusfilosofia ja -etiikka olivat vahvimmat mielenkiintoni kohteet. Kaupallisella alalla minua kiinnosti kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat psykologiset tekijät sekä asiakkaan kohtaamistaidot. Nyt nämä kaikki kokemukset ja opinnot kietoutuvat kokonaisuudeksi, jossa ammatillinen osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä kokemusasiantuntijuus kohtaavat.

Lisää ammatillisista ja koulutuksellisista taustoistani:

Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Ja koska näin on, jokaisen kuuluisi myös kokea ja saada tulla kohdatuksi itsensä sellaisena. Haluamme haastaa itseämme sekä pariskuntana, vanhempina, yksilöinä ja yrittäjinä elämään rohkeasti arvojemme mukaisesti, joka meille tarkoittaa sitä, että puheemme ja tekomme kohtaavat. Tämä on arvojen yksi vankimmista tukipilareista myös rehellisyyden, autenttisuuden, aitouden, rohkeuden, ihmisyyden kunnioittamisen ja rakkauden lisäksi. – Ruusa & Aku

Varaa terapiaaika

Ota yhteyttä