parallax background

Aku Hentilä

Olen Aku Hentilä, 45-vuotias työyhteisövalmentaja ja terapeutti. Lisäksi olen aviomies ja isä.

Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Yliopiston jälkeen toimin lähes 20 vuotta liike-elämässä erinäisissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. 2014-18 uudelleenkouluttauduin Ihminen tavattavissa -terapeutiksi (ITT).

Minulta löytyy kokemusasiantuntijuutta lukuisilta elämän osa-alueilta. Lähellä sydäntäni ovat mm. parisuhteen ja vanhemmuuden haasteet, työelämän sekä työn ja vapaa-ajan sovittamiseen liittyvät haasteet, ahdistuneisuus, mielialaongelmat, riippuvuusongelmat, uupumus, tunnetyhjyys/kömpelyys, vuorovaikutushaasteet.

Työskentelyni lähtökohtana on aina asiakkaan syvä kohtaaminen ja kuunteleminen. Yhdistelen työssäni eri terapeuttisia menetelmiä asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Yhdessä asiakkaan kanssa päätämme sopivat työtavat ja tavoitteet. Kunnioitan luottamuksellisuutta ja pidän tärkeänä läsnäolevaa ja aitoa asiakkaan kohtaamista. Pyrin yhdistämään työssäni totuudellisuuden ja lempeyden.

Prosessin tavoitteena on se, että työskentelystä on sinulle välitöntä hyötyä ja koet prosessin lisäävän henkistä hyvinvointiasi. Tavoitteeseen pyritään pääsemään mm. siten, että koet tulleesi kuulluksi ja löydät ymmärrystä omiin tunteisiisi ja vallitseviin vuorovaikutuskuvioihisi. Lisäksi työskentelyn tarkoituksena auttaa sinua löytämään uusia tapoja ajatella, ymmärtää tunteitasi ja kehittää vuorovaikutustaitojasi.

Teen yksilö- ja pariterapiaa Väestöliitossa sekä työyhteisöille webinaareja, työpajoja, valmennuksia ja työnohjauksia yrityksemme MindFaculty Oy:n kautta.

Teen jonkin verran myös sisällöntuotantoa.

Blogejani löytyy mm. täältä:

Blogi 1

Blogi 2

Videoita täältä (Ruusan kanssa):

Video 1

Video 2

Olen ollut myös Tommy Hellstenin ja Tiina Tuomikosken toimittamassa kirjassa mukana omalla muutostarinallani. Kirjan pääsee tilaamaan täältä:

Lentoon-kirja

Lisää ammatillisista ja koulutuksellisista taustoistani:

Ruusa Hentilä

Olen Ruusa Hentilä, 46-vuotias vuorovaikutusasiantuntija ja terapeutti. Lisäksi olen aviovaimo ja kahden lapsen äiti.

Pohjakoulutukseni on oikeustieteiden puolelta, pääaineena EU integraatio ja -oikeus sekä kansainvälinen oikeusvertailu. Olen toiminut yli 20 vuotta kaupanalalla myynnin, myynninedistämisen ja -johtamisen parissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Syksyllä 2013 irtisanouduin liike-elämästä työhöni kyllästyneenä ja jatkuvaan kiireeseen lopen uupuneena. Kiireen tilalle tuli aikaa ja aika toi tullessaan isoja kysymyksiä ja uusia hiukan pelottaviakin ajatuksia; myyntiala ei enää sytyttänyt ja parisuhdekin oli muuttunut purukumiksi, joka oli kadottanut raikkaan makunsa. Olin kohdassa, jossa oli sekä mahdollisuus, että selkeä tarve selvitellä päätä, parisuhdetta ja suuntaa perusteellisesti. 2014 keväällä löysin tieni ensin kaksivuotiseen Ihminen Tavattavissa -kasvuohjelmaan ja siitä edelleen terapeutin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Valmistuin Ihminen Tavattavissa -terapeutiksi kesällä 2018. Tämän koulutuksen lisäksi olen myös Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja (2015) sekä Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) (2016-2017). Vuonna 2018 ruokin oppimisen nälkääni Itä-Suomen yliopistossa oikeuspsykologian perusopinnoilla, joka kietoi kaksi mielenkiinnon kohdettani yhteen; oikeustiede ja psykologia.

Tällä hetkellä toimin yksilöterapeuttina, opiskelen seksuaalineuvojaksi sekä tuotan ja toteutan erilaisia palveluja vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseksi työyhteisöissä.

Ihmisyys, ihmisten välisten vuorovaikutus ja käyttäytyminen ovat aina kiehtoneet minua. Oikeustieteellisessä ihmisoikeudet, oikeusfilosofia ja -etiikka olivat vahvimmat mielenkiintoni kohteet. Kaupallisella alalla minua kiinnosti kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat psykologiset tekijät sekä asiakkaan kohtaamistaidot. Nyt nämä kaikki kokemukset ja opinnot kietoutuvat kokonaisuudeksi, jossa ammatillinen osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä kokemusasiantuntijuus kohtaavat.

Lisää ammatillisista ja koulutuksellisista taustoistani:

Haastatteluni psykologisesta turvallisuudesta Helsingin Sanomien työelämäliitteessä voit lukea täältä.

Vapaa-ajallani nautin taivaalle tuijottelusta, pohdiskeluista, kirjojen lukemisesta, luonnossa liikkumisesta sekä luonnon tarkkailemisesta. Piirtäminen, maalaaminen ja ajatusteni sanoiksi pukeminen on minulle rakasta puuhaa. Niissä hetkissä olen vahvimmin yhteydessä ytimeeni - siihen luovaan, intuitiiviseen ja herkkään puoleen itsessäni, joka toimii kompassinani. Näitä pohdintoja löydät Instagram-sivultamme.

Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Ja koska näin on, jokaisen kuuluisi myös kokea ja saada tulla kohdatuksi itsensä sellaisena. Haluamme haastaa itseämme sekä pariskuntana, vanhempina, yksilöinä ja yrittäjinä elämään rohkeasti arvojemme mukaisesti, joka meille tarkoittaa sitä, että puheemme ja tekomme kohtaavat. Tämä on arvojen yksi vankimmista tukipilareista myös rehellisyyden, autenttisuuden, aitouden, rohkeuden, ihmisyyden kunnioittamisen ja rakkauden lisäksi. – Ruusa & Aku

Varaa terapiaaika

Ota yhteyttä


  Kenelle

  Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

  Sisältö

  Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

  Tavoite

  Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

  Kesto

  3-8krt/vkoa

  Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

  MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
  (kesto 3-6vkoa)

  Ryhmävalmennus yhteistyössä:

  Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

  Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

  Lataa meidän yrityskatalogimme

  Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

  MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

  Ryhmävalmennus yhteistyössä:

  Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..
  Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • 1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

   2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

   3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

   Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

   Valmennuksen tavoite:

   1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

   2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

   3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

   4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

  *Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

  Kenelle

  Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

  Sisältö

  Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

  Tavoite

  Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

  Kesto

  1-3krt (krt=2h)

  Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:


  1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)


  2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)


  3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

  1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)

  2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

  3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

  • •Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
  • •Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus


  2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

  3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua


  • •Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
  • •XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen


  Valmennuksen tavoite:

  1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

  2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

  3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

  *Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

  Kenelle

  Työyhteisön kaikki työntekijät

  Sisältö

  Yksilösparrausta, työkaluja
  hyvinvoinnin lisäämiseksi

  Tavoite

  Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

  Kesto

  1-20 krt/vkoa

  Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

  Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

  EAP:sta tutkittua:

  – Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

  – Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

  – Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

  – Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

  MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

  MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

  MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

  MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
  • •Tunnetaitojen kehittämistä
  • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
  • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
  • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
  •  

  Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

   

  Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

  Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

  Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

  EAP:sta tutkittua:

  – Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

  – Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

  – Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

  – Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

  MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

  MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

  MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

  MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
  • •Tunnetaitojen kehittämistä
  • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
  • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
  • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
  Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.
  Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi