parallax background

Toimitilavuokraus terapeuteille

parallax background

Toimitilavuokraus terapeuteille

Terapiatyöhön soveltuvaa toimitilaa Helsingissä

Vuokraamme yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaan erinomaisesti soveltuvaa toimitilaa keskeiseltä mutta rauhalliselta paikalta Helsingin Etu-Töölöstä. Toimitilat ovat Helsingin hallintoylilääkärin hyväksymät ja löytyvät Valviran rekisteristä.

Terapiahuoneet ovat äänieristettyjä ja tiloja voi vuokrata erittäin joustavasti: joko tunti- tai päiväperusteisesti. Pienimmillään voit pitää tilaa 50€ kuukausihintaan - tämä on minimiveloituksemme (sisältää 4h tilojen käyttöä per kuukausi).

Toimitilat ovat yhteensä 101 m2 kokoiset ja erinomaisen käytännölliset ja soveltuvat terapiatyöhön: 4 huonetta, 2 WC:tä (käynti aulasta), aula ja keittiönurkkaus. Vastaanottohuoneisiin on tehty lisä-äänieristystyöt oviin ja seiniin. Tilassa toimii ainoastaan terapiatyötä tekeviä ihmisiä.

Alta löytyy muutamia hinnoitteluesimerkkejä - voimme myös räätälöidä erikseen tarpeidesi mukaan, mikäli alta ei löydy juuri sinulle sopivaa.

15

Tuntivuokra (alkaen)


50

Minimiveloitus-kk

sisältää 4h tilojen käyttöä per kk. Lisätunnit hintaan 15€/h.
140kk

Flexi-15

käytä mitä tahansa huonetta yht. 15h/kk
250kk

Flexi-30

käytä mitä tahansa huonetta yht. 30h/kk
130

La tai su

8-22 käytössä koko aika
240

Koko viikonloppu

8-22 käytössä koko aika

Terapiahuoneet

Ota yhteyttä


  Kenelle

  Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

  Sisältö

  Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

  Tavoite

  Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

  Kesto

  3-8krt/vkoa

  Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

  MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
  (kesto 3-6vkoa)

  Ryhmävalmennus yhteistyössä:

  Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

  Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

  Lataa meidän yrityskatalogimme

  Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

  MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

  Ryhmävalmennus yhteistyössä:

  Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..
  Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • 1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

   2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

   3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

   6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

   Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

   Valmennuksen tavoite:

   1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

   2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

   3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

   4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

  *Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

  Kenelle

  Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

  Sisältö

  Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

  Tavoite

  Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

  Kesto

  1-3krt (krt=2h)

  Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:


  1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)


  2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)


  3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

  1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)

  2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

  3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

  • •Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
  • •Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus


  2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

  3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua


  • •Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
  • •XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen


  Valmennuksen tavoite:

  1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

  2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

  3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

  *Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

  Kenelle

  Työyhteisön kaikki työntekijät

  Sisältö

  Yksilösparrausta, työkaluja
  hyvinvoinnin lisäämiseksi

  Tavoite

  Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

  Kesto

  1-20 krt/vkoa

  Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

  Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

  EAP:sta tutkittua:

  – Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

  – Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

  – Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

  – Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

  MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

  MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

  MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

  MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
  • •Tunnetaitojen kehittämistä
  • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
  • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
  • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
  •  

  Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

   

  Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

  Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

  Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

  EAP:sta tutkittua:

  – Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

  – Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

  – Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

  – Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

  MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

  MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

  MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

  MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

  Lataa meidän palvelukatalogimme

  • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
  • •Tunnetaitojen kehittämistä
  • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
  • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
  • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
  Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.
  Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi