1. Yleistä

 1. Nämä verkkokaupan toimitusehdot (jäljempänä ”Verkkokaupan Ehdot”) tulevat voimaan 28.20.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Verkkokaupan Ehtoja sovelletaan verkkosivujen MindFaculty.fi välityksellä ostettavien tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä ”Tuote”) kauppaan MindFaculty Oy, Y-Tunnus: 2304223-8 (jäljempänä ”Toimittaja”) ja asiakkaan välillä.
 2. Toimittaja myy Tuotteitaan yritysasiakkaille ja pienyrittäjille, jotka ostavat Tuotteen pääasiassa elinkeinotoimintaansa varten (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”).
 3. Näiden Verkkokaupan Ehtojen lisäksi tilaukseen sovelletaan Toimittajan yleisiä ehtoja (”Yleiset Ehdot”) siltä osin kuin Verkkokaupan Ehdoissa ei ole toisin sovittu.
 4. Toimittaja ei takaa verkkokaupan keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi. Toimittaja ei vastaa verkkokaupan käyttöön liittyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 5. Toimittajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia verkkokauppapalvelusta sekä lopettaa verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.
 6. Verkkokaupan sisältö (mukaan lukien verkkokaupan kuvat, tekstit, tuotetiedot, videot ja tekniikka) on Toimittajan tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Aineettomia oikeuksia koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

2. Verkkokauppapalvelun yhteystiedot

Yhteystiedot verkkokauppapalveluun liittyviä yhteydenottoja ja sitä koskevia reklamaatioita varten ovat seuraavat:

MindFaculty Oy
Temppelikatu 14 A 2

00100 HELSINK
Y-Tunnus: 2304223-8

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:
Aku Hentilä
+358 50 5844099

3. Asiakkaasta kerättävät tiedot ja evästeet

 1. Asiakas luovuttaa tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät yrityksen yhteyshenkilön tai pienyrittäjän nimen, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen ja puhelinnumeron sekä yritysasiakkaan y-tunnuksen. Yritysasiakkaan puolesta toimivalla tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua verkkokauppapalvelussa tehtäviin tilauksiin.
 2. Asiakkaan tiedot tallennetaan Toimittajan asiakasrekisteriin (”jäljempänä ”Asiakasrekisteri”), jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, Tuotteiden laskutukseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakaskyselyihin sekä asiakasinformaation toimittamiseen. Asiakas voi tarkastaa itseään koskevat tiedot ottamalla kirjallisesti yhteyttä Toimittajaan. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä Toimittajan verkkosivuilla.
 3. Toimittajalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta, mikäli kaikkia pyydettyjä asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai mikäli Asiakas ei muutoin täytä verkkokaupan Asiakkaalle asetettuja edellytyksiä.
 4. Toimittaja käyttää verkkokaupassa evästeitä. Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä käyttäjän internet-selaimeen asentuva tiedosto, joka mahdollistaa Toimittajan verkkosivuilla vierailevien Asiakkaiden seurannan ja helpottaa verkkokaupassa asioimista. Evästeiden avulla kerättävää tietoa ei liitetä Toimittajan Asiakasrekisteriin tallennettaviin asiakastietoihin. Evästeiden käyttö on turvallista ja Evästeiden käytön voi kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta poiskytkentä voi vaikuttaa verkkokauppapalvelun asianmukaiseen toimintaan.

4. Tilaaminen

 1. Asiakas voi tilata Tuotteita rekisteröitymällä verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröitymällä verkkokaupan asiakkaaksi Asiakas valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja on vastuussa salasanan salassapidosta.
 2. Tuotteet tilataan verkkokaupassa valitsemalla verkkokaupan valikoimasta Tuote, siirtämällä se ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen sen vahvistamista. Tilauksen lopussa oleva tarjous muuttuu sitovaksi, kun Asiakas painaa esikatselunäkymän jälkeen ”Tee tilaus“ -painiketta, eikä tilausta voi enää sen jälkeen muuttaa verkkokaupassa (ks. kuitenkin kohta 6 ”Peruuttamisoikeus”).
 3. Sopimus tilauksesta syntyy, kun Toimittaja on lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tilausta.

5. Hinnat ja maksutavat

 1. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa sekä arvonlisäverottomina että arvonlisäverollisina. Tuotteiden hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelykuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen sekä tilauksen tekemisen yhteydessä että tilauksesta Tilaajalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. Tilauksen maksettava summa määräytyy tilaushetkellä voimassa olevien hintojen mukaan. Laskutusjaksoittain veloitettavan Tuotteen hintaa voidaan muuttaa Yleisten Ehtojen kohdassa 18 kuvatulla tavalla.
 2. Jos verkkokauppaan on tullut virheellinen hinta, ei hinta sido Toimittajaa, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Asiakkaan katsotaan ymmärtäneen sen olevan virheellinen.
 3. Verkkokaupan maksuvälineinä käyvät Suomessa myönnetyt Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard –kortit. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti SSL-salatulla maksulomakkeella, josta tiedot lähetetään edelleen salattuna Luottokunnalle. Mitään korttitietoja ei tallenneta verkkokaupan omaan järjestelmään. Laskulla maksettaessa Asiakas hyväksyy PayExin yleiset laskuehdot. Asiakas vastaa laskutustietojensa oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Toimittajalle.

6. Peruuttamisoikeus

 1. Tilaus voidaan peruuttaa tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Mikäli Tuotteiden toimittaminen on kuitenkin Asiakkaan pyynnöstä aloitettu ennen edellä mainitun määräajan päättymistä ja Asiakas haluaa siitä huolimatta käyttää peruuttamisoikeuttaan, on Asiakkaan maksettava Toimittajalle tilauksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena tilauksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tilattu palvelu on kokonaan suoritettu. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.
 2. Jos Asiakas peruu tilauksen edellä tarkoitetun peruuttamisajan sisällä, palautetaan Asiakkaalle kaikki tältä saadut maksusuoritukset viivytyksettä peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt tilatessaan Tuotteen, elleivät Asiakas ja Toimittaja sovi muusta palautustavasta.

7. Sovellettava laki ja erimielisyydet

 1. Verkkokauppapalveluun ja Verkkokaupan Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 2. Verkkokauppapalvelun käyttöä ja Verkkokaupan Ehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Emme vastaa liikeidean onnistumisesta tai kampanjan taloudellisesta menestymisestä, mutta tämän vuoksi annamme tyytyväisyystakuun: jos et ole tyytyväinen toimivuuteen ensimmäisen 30 pv sisällä sopimuskuukauden aikana, saat rahasi takaisin.

– Jos haluat rahat takaisin, tarvitsemme kirjallisen reklamaation, jossa selvität kohdat mihin et ole ollut pavelussamme tyytyväinen, jonka jälkeen pyrimme ratkaisemaan tai korjaamaan asiat 30 päivän sisällä
– Takuu on asiakaskohtainen ja koskee asiakkaan ensimmäistä kauppaa
– Tyytyväisyystakuu on voimassa enintään 30pv ajan kaupan aktivoimispäivästä lähtien
– Mikäli puutteet MindFaculty Oy -ohjelmiston palvelussa voidaan korjata, rahoja ei palauteta
– Tyytymättömyys pakettiin ei ole aiheutunut sen väärinkäytöstä
– Tyytyväisyystakuu on voimassa 20.02.2020 jälkeen ostetuille paketeille
– Emme vastaa puutteista tai virheistä mitä tulee kolmansien osapuolien palveluihin (esim. maksu- ja logistiikkaoperaattorit)
– Hakukonenäkyvyys riippuu kauppiaan omista toimista, sisällöistä sekä esimerkiksi muilta sivuilta löytyvistä linkityksistä. Tästä johtuen emme vastaa pääsystä korkeisiin sijoituksiin hakukoneiden hakutuloksissa

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

Tavoite

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

Kesto

3-8krt/vkoa

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
(kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän yrityskatalogimme

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..
Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • 1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

  2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

  3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

  4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

  5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

  6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

  Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

  Valmennuksen tavoite:

  1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

  2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

  3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

  4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

Tavoite

Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

Kesto

1-3krt (krt=2h)

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:


1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)


2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)


3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)

2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

 • •Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
 • •Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus


2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua


 • •Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
 • •XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen


Valmennuksen tavoite:

1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisön kaikki työntekijät

Sisältö

Yksilösparrausta, työkaluja
hyvinvoinnin lisäämiseksi

Tavoite

Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

Kesto

1-20 krt/vkoa

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • •Tunnetaitojen kehittämistä
 • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
 •  

Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

 

Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • •Tunnetaitojen kehittämistä
 • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.
Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi