Yhteisö

Yhdessä hyvinvointia rakentamassa

Katja Järvenpää

47-vuotias Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT) ja yksityisyrittäjä Pudasjärveltä
Paikkakunta: Oulu / Pudasjärvi / Etä
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)400 886 158 / s.posti: katja.jarvenpaa@gmail.com

Lue lisää

Olen Katja Järvenpää, 47-vuotias yksityisyrittäjä Pudasjärveltä. Olen kolmen jo täysi-ikäisen lapsen äiti, kissan palvelija ja koiran emäntä. Luonto eläimineen, liikkuminen, valokuvaaminen, musiikki ja neulominen ovat sydäntäni lähellä ja kuuluvat arkeeni.

Olen ollut päätoiminen yrittäjä vuodesta 2012, joista vuosina 2013-20 toimin kivijalkakauppiaana. Työurani aikana olen palvellut lukuisissa erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä.

Olen koulutukseltani Ihminen tavattavissa -terapeutti ja Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja ja olen lisäksi suorittanut Vihatyönohjaamisen koulutuksen sekä SEAL 1 vaativien vuorovaikutus-taitojen täydennyskoulutuksen. 

Olen lapsuudestani lähtien nähnyt paljon unia, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti elämääni. Tarinat, unet ja symbolit kiehtovat minua edelleen ja uskon, että alitajuntamme kertoo meille paljon, kun vain rohkenemme vastaanottaa informaatiota päivittäiseen käyttöön.

Uteliaisuuteni ja kiinnostukseni ihmiseen, ihmisen käyttäytymiseen sekä ihmisen strategioihin ratkoa elämänsä pulmia ja solmukohtia ovat vuosien varrella vain kasvaneet vuorovaikutus-opintojeni myötä. Keinoja, joita käytämme tyydyttämään meidän normaaleja ja syvimpiä inhimillisiä tarpeitamme, voivat välillä olla hyvin kyseenalaisia.

Nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen juuri sellaisena kuin olet, on keskustelumme perusta. Läsnäolo, hiljaisuus ja intuitio muodostavat sekä turvallisen että totuudellisen peilin, joka on pääasiallinen työkaluni. Toiminnalliset harjoitukset ovat usein avaavia ja prosessoinnin kannalta hyvin tarpeellisia. Mikään temppurata yhteinen matkamme ei kuitenkaan tule olemaan.

Kasvoitko perheessä, missä oli alkoholismia tai muita riippuvuuksia? Onko sinulla vaikea ilmaista vihaa, surua tai muitakaan tunteitasi? Onko rajojen veto sinulle vaikeaa? Koetko olevasi hieman hukassa: et ehkä oikein tiedä kuka olet ja mitä tarvitset? Selittämätön paha olo, uupuminen ja huonovointisuutesi ei johdukaan siitä, että olet vääränlainen vaan siitä, että sinua on kohdeltu huonosti?

Pysähdy itsesi äärelle, kahlaa menneisyys läpi ja alat syntyä aidoksi sinuksi, persoonaksi joka oikeasti olet.

Tiina Tuomikoski

Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT), työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja ja psykodraamaohjaaja
Paikkakunta: Helsinki / Vantaa / Etä
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 576 9756 / s.posti: tiinatuomikoski@hotmail.com

Lue lisää

Olen Tiina Tuomikoski, Vantaalla asuva taidealan asiantuntija sekä Ihminen tavattavissa -terapeutti, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja sekä sertifioitu  psykodraamaohjaaja (CP). 

Pohjakoulutukseltani olen musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta ja liiketalouden tradenomi Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Uuden oppiminen, kasvu ja kehittyminen ovat intohimojani. Kipinä itseni kehittämiseen syttyi lähes kolmikymppisenä, kun aloin terapian ja erilaisten itsetuntemusta lisäävien kurssien ja vertaisryhmien avulla päästä kärylle siitä, kuka olen, mitä minä oikeasti haluan ja miten tavoitteita on mahdollista saavuttaa.

Olen tehnyt työurani taidealan organisaatioissa erilaisissa johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kutsumus laajentaa työnkuvaani ihmistyön pariin virisi vähitellen saatuani apua itseni ymmärtämiseen ja oivallettuani sen arvon. Takana on 8 vuotta terapia- ja kohtaamistyötä yksilövastaanotolla sekä erilaisten kasvuryhmien parissa.

Olen toimittanut ja ollut kirjoittajana kahdessa ihmisen muutosta ja kasvua käsittelevässä kirjassa yhdessä Tommy Hellstenin ja muutamien Ihminen tavattavissa -terapeuttikollegoiden kanssa (Minuiksi – löytöretkiä henkiseen kasvuun (2016) ja Lentoon – Muutokseen suostumisen voima (2020)).

Haluan auttaa asiakkaitani löytämään ja vahvistamaan yhteyttä omaan itseensä, tunteisiinsa, tarpeisiinsa ja kykyihinsä sekä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Kukin asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Psyykkisen työn ja käytännön teot joudut tekemään itse, mutta olen lujasti ja luotettavasti rinnallasi prosessin eri vaiheissa. Ohjaan tarvittaessa eteenpäin, mikäli oma osaamiseni ei riitä parhaan mahdollisen tuen saamiseksi.

Ihminen tavattavissa -terapia on paikka pysähtyä ja tutustua siihen, kuka sinä olet ja mistä sinä tulet. Terapiassa reflektoinnin avulla mahdollistuu tietoisuuden lisääminen mm. siitä, mikä on sinulle tärkeää, mitä taitoja tarvitset ja voit harjoitella voidaksesi tehdä tekoja kohti sinulle tärkeää. Terapiassa tavoitteena on myös tulla tietoiseksi niistä ajatuksista, uskomuksista, tunteista ja teoista, jotka estävät sinua kulkemasta kohti sinulle tärkeää ja saada työkaluja harjoitteluun voidaksesi taklata noita esteitä.

Työnohjaus on paikka tutkia ja arvioida työn perustehtävää, työroolia, työyhteisöä ja niihin liittyviä kokemuksia, tunteita ja kysymyksiä luottamuksellisessa oppimisprosessissa. Tavoitteena on edistää ohjattavan oppimista, ymmärrystä ja työhyvinvointia sekä organisaation tavoitteiden saavuttamista. Voit tulla työnohjaukseen yksin tai yhdessä esim. kollegasi tai tiimisi kanssa. Teen sekä yksilö-, että ryhmätyönohjauksia.

Seksuaalineuvonta on seksiin, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten työstämistä. Tavallisimpia tulosyitä seksuaalineuvontaan ovat mm. halu ja halujen eriparisuus kumppaneiden kesken, mieltymykset ja fantasiat, moninaiset ihmissuhteet sekä kommunikaatio, huolet ja kriisit niissä (esim. uskottomuus, suhteen avaaminen), kehoon liittyvät kysymykset ja addiktiivinen seksikäyttäytyminen. Seksuaalineuvonnassa painopiste on yleensä nykyhetkessä ja lähitulevaisuudessa ja neuvontaprosessit ovat noin 1-5 kerran pituisia.

Käytän työssäni mahdollisuuksien mukaan toiminallisia menetelmiä, jotka auttavat jäsentämään mielen sisältöä itsen ulkopuolelle. Erilaisia työkaluja ovat esim. kuvat ja kuvakortit, symbolit, draamaharjoitteet, piirtäminen, mielikuvaharjoitukset ja fläppi. Annan asiakkaille ajoittain myös tehtäviä sessioiden väliin ajattelun avartumisen tueksi ja prosessin ylläpitämiseksi.

Tervetuloa pysähtymään ja löytöretkelle itseesi - joko kasvokkain tai etänä.

Anna Backholm

Mindfulness-pohjainen Core Process -terapeutti, fokusointiohjaaja
Paikkakunta: Helsinki / Etä
Työskentelykieli: suomi, englanti
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 536 2946 / s.posti: anna@kosketuksissa.fi / nettisivu: kosketuksissa.fi

Lue lisää
Olen Anna Backholm, fokusointiohjaaja ja mindfulness-pohjainen terapeutti.
Olen opiskellut Core Process -psykoterapiaa Karuna-instituutissa Englannissa (karunainstitute.co.uk), josta minulla on maisterin tutkinto ”MA in Mindfulness-Based Psychotherapeutic Practice”. Jatkan opintojani vielä pätevöitymiseen psykoterapeutiksi Isossa-Britanniassa.
 
Minulla on taustaa akateemisessa maailmassa ja monenlaisessa ihmisten parissa työskentelyssä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana oma polkuni on kulkenut vähitellen yhä enemmän kohti kehollisuutta ja läsnäoloa, muun muassa meditaatioon sukeltamisen kautta.
 
Fokusoinnin olen kokenut itselleni arvokkaaksi ja haluan tuoda sen myös muiden saataville. Core Process -terapeuttinen työ tuntuu mahdollisuudelta tuoda oma läsnäolon harjoitukseni tukemaan toisen ihmisen matkaa. Minusta tuntuu kauniilta kohdata toinen ihminen ja hänen sisäinen maailmansa ja antaa yhteisen suhteen vähitellen syventyä; tässä on jotain kunkin kanssa ainutlaatuista.

Koen tärkeäksi antaa tilaa elämän suunnille, jotka tulevat ihmisen itsensä sisältä, ja tukea mahdollisuutta vain olla, juuri sellaisena kuin on. Itse saan paljon yhteydestä luontoon, yhteydestä omaan sisimpääni ja yhteydestä toisiin ihmisiin.

 
Core Process -terapia on yhteinen matka, jolla sukellamme tutkimaan sinun tilannettasi ja sisäistä maailmaasi. Tässä mindfulness-pohjaisessa terapiamuodossa painottuvat läsnäoleva kohtaaminen ja kokemuksen tarkastelu tässä hetkessä, muun muassa kehon kautta. Tapaamiset ovat viikoittain ja terapeuttista prosessia tukee vähitellen syvenevä terapiasuhde.
 
Fokusointi on tapa kuunnella kehosi viestejä ja olla läsnä sellaiselle sisälläsi, joka haluaa huomiota. Kun kohtaat sisäisen maailmasi hyväksyvästi ja kiinnostuneesti, asioille voi tulla tilaa liikahtaa eteenpäin omalla tavallaan. Voit tulla tekemään fokusointia kanssani ohjatusti, yhden tai useamman kerran, tai osallistua kursseille, joilla opit fokusoimaan itseksesi tai vastavuoroisesti toisen fokusointia tuntevan kanssa.

Malla Hintsala

Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT), työnohjaaja (STOry), konstellaatio-ohjaaja, Mindfulness-ohjaajaopiskelija (MBSR)
Paikkakunta: Helsinki / Kerava / Etä
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)400 207 626 / s.posti: , malla.hintsala@gmail.com / nettisivu: https://www.mallahintsala.com/yhteystiedo/

Lue lisää

Olen Malla, Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT), ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja konstellaatio-ohjaaja (systeeminen- ja perhekonstellaatio). Parhaillaan opiskelen mindfulness-ohjaajaksi (MBSR). Olen myös kolmen aikuisen lapsen äiti, puoliso, tytär ja ystävä. Työelämässäni olen ollut erilaisissa esimies- johto- ja asiantuntijatehtävissä ja tällä hetkellä työskentelen osa-aikaisena henkilöstöpäällikkönä.

Minulle tuttuja teemoja ovat esimerkiksi toimimattomat lapsuudenperheet, häpeä, riittämättömyyden tai huonommuuden tunteet, vääristyneet sisäistetyt uskomukset ja vaativuus itseä kohtaan. Vaativuudesta voi seurata epämääräistä pahaa oloa, uupumusta ja ahdistusta. Tunteiden tunnistamisen ja niiden kokemisen vaikeus, erilaiset riippuvuudet läheisriippuvuudesta alkaen, omien rajojen epäselvyys ja hautautuneet tarpeet ovat myös tuttuja aiheita. Itsetuntemuksen lisääntyessä opimme tunnistamaan käyttämiämme selviytymiskeinoja ja saamaan yhteyttä omaan itseen ja kaikkeen siihen, mikä meille syvimmillään on tärkeää ja merkityksellistä. Tulemme vähitellen enemmän siksi, joka olemme. Tällä matkalla tuen sinua.

Terapiassa kohtaan sinut rinnalla kulkijana ja ihmisenä, jolla ammatillisen ymmärryksen lisäksi on jo takanaan henkilökohtaista itsetuntemusmatkaa. Matkaa, joka jatkuu. Tapaamisissamme olen läsnä sinulle ja luokseni voit aina tulla juuri sellaisena kuin olet. Työskentelyni on integratiivista ja intuitiivista, hetkessä syntyvää. Käytän erilaisia menetelmiä, toiminnallisiakin, jos se on sinulle ok ja hyödynnän ymmärrystäni mm. kehollisuudesta, psyykkisistä, erityisesti kehityksellisistä traumoista, sukupolvelta toiselle siirtyvistä taakoista ja tietoisesta hyväksyvästä läsnäolosta.

Elämäntarinamme ovat ainutlaatuisia ja joskus ne voivat olla monimutkaisia. Menneisyyden ei silti tarvitse määrittää tulevaisuutta. Muutos on mahdollinen, meissä on paljon enemmän kuin kenties itse näemme tai tiedämme.

Anton Tulikoura

Ihminen tavattavissa -terapeuttiharjoittelija (ITT)
Paikkakunta: Helsinki
Työskentelykieli: suomi ja ruotsi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 731 3901 / s.posti: anton.tulikoura@gmail.com

Lue lisää

Koetko olevasi hukassa? Tunnetko pahaa oloa ymmärtämättä miksi? Onko sinun vaikea tunnistaa ja ilmaista tunteitasi? Koetko riittämättömyyttä tai hylätyksi tulemisen pelkoa? 

 

Minulle nämä ovat tuttuja aiheita.

 

Olen 40-vuotias eronnut kahden lapsen isä. Minun ammatillinen taustani on liike-elämästä ja finanssialalta, jossa olen toiminut esimiehenä noin 10 vuotta. Urheilu ja kokkailu ovat lähellä sydäntäni ja läsnäolo perheeni ja läheisten ystävieni kanssa hoitaa sielua ja mieltä. 

 

Olen Ihminen tavattavissa -terapeuttiharjoittelija, jolla avoin sydän ja tarkka korva. Haluan tarjota sinulle turvallisen ympäristön, jossa voimme yhdessä pohtia elämäsi haasteita ja kipukohtia. Minulle tärkeä lähtökohta terapiassa on aito kohtaaminen totuuden ja lempeyden kautta. Saat tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin olet. Tarjoan luottamuksellista ja rehellistä vuorovaikutusta ja läsnäoloa.

Terapeuttina haluan tukea henkistä kasvuasi ja kulkea vierelläsi, kun työstät kipeitä asioita. Yksin et joudu kohtaamaan varjoasi. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Jos elämä on käynyt liian raskaaksi, tule juttelemaan, olen ihminen tavattavissa sinua varten. Lämpimästi tervetuloa!

Ota yhteyttä

Kysy terapeutilta

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

Tavoite

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

Kesto

3-8krt/vkoa

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
(kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän yrityskatalogimme

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän palvelukatalogimme

1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

Valmennuksen tavoite:

1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

Tavoite

Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

Kesto

1-3krt (krt=2h)

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

1. Psykologinen turvallisuus (etätyömaailmassa)

2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

1. Psykologinen turvallisuus (etätyömaailmassa)

2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

 • Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
 • Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus

2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua

 • Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
 • XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen

Valmennuksen tavoite:

1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisön kaikki työntekijät

Sisältö

Yksilösparrausta, työkaluja
hyvinvoinnin lisäämiseksi

Tavoite

Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

Kesto

1-20 krt/vkoa

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • Tunnetaitojen kehittämistä
 • Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä


Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • Tunnetaitojen kehittämistä
 • Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä

Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi