Yhteisö

Yhdessä hyvinvointia rakentamassa

Irene Etäsalo

Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT®, psykodraamaohjaaja, mindfulness ohjaaja CFM ®, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO ®, Työnohjaajaopiskelija (STOry).
Paikkakunta: Helsinki / Etä
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 353 9912 / s.posti: irene.etasalo@gmail.com

Lue lisää

Hei sinä. Minä olen Irene. Mukava kun tulit sivustolle! 

Se mikä liikkuu sinussa, on myös minussa - olemme samaa ihmisyyttä jakamassa. Olen ihminen ihmiselle, läsnäoleva kuuntelija, tarkkanäköinen kysyjä, lempeä kyseenalaistaja, huumorintajuinen oivalluttaja sekä turvallinen kanssakulkija sinun polullasi. Polulla, joka voi olla monenlainen. Tärkeintä olet sinä. 

Olen erityisesti tutkinut ja käsitellyt elämää rajoittavaa häpeää ja siitä vapautumisen askeleita omassa elämässäni. Muita minulle tuttuja teemoja ovat muun muassa riippuvuudet, masennus, uupumus, erityisherkkyys, elämyshakuisuus, yksinäisyys, yksinhuoltajuus, perheväkivalta, kehityksellinen trauma, sukupolvien ketju. 

Työskentelyssä yhdistelen erilaisia terapeuttisia menetelmiä sinun tarpeita ja toiveita kuunnellen. Työskentelyssä voimme käyttää muun muassa mindfulness -harjoituksia ja/tai helposti lähestyttäviä toiminnallisia menetelmiä, jotka mahdollistavat kokemuksellisen oivalluksen ja ymmärryksen.

Jatkokouluttaudun kaiken aikaan, uskon, että tämä myös mahdollistaa sinulle tiedon, kokemuksen ja läsnäolon tuoreutta. Muu ammatillinen taustani on liike-elämän esihenkilö- ja asiantuntijatehtävistä. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa sekä olen sitoutunut syvällä tasolla tutkimaan itseäni, jotta olen sinulle mahdollisimman läsnäoleva ja turvallinen kanssakulkija.

Otan vastaan Helsingin Etu-Töölössä MindFacultyn tiloissa, jossa ohjaan myös aika-ajoin erilaisia ryhmiä, kuten psykodraamaa. Myös etävastaanotto on mahdollinen.

Olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet! 

Tiina Tuomikoski

Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT), työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja ja psykodraamaohjaaja
Paikkakunta: Helsinki / Vantaa / Etä
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 576 9756 / s.posti: tiinatuomikoski@hotmail.com

Lue lisää

Olen Tiina Tuomikoski, Vantaalla asuva taidealan asiantuntija sekä Ihminen tavattavissa -terapeutti, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja psykodraamaohjaaja (CP) ja psykologisen joustavuuden coach.  

Pohjakoulutukseltani olen musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta ja liiketalouden tradenomi Haaga-Heliasta. Uuden oppiminen, kasvu ja kehittyminen ovat intohimojani. Kipinä itseni kehittämiseen syttyi lähes kolmikymppisenä, kun aloin terapian ja erilaisten itsetuntemusta lisäävien kurssien ja vertaisryhmien avulla päästä kärylle siitä, kuka olen, mitä minä oikeasti haluan ja miten tavoitteita on mahdollista saavuttaa. 

Olen tehnyt työurani taidealan organisaatioissa erilaisissa johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kutsumus laajentaa työnkuvaani ihmistyön pariin virisi vähitellen saatuani apua itseni ymmärtämiseen ja oivallettuani sen arvon. Takana on 11 vuotta terapia- ja kohtaamistyötä yksilövastaanotolla sekä erilaisten kasvuryhmien parissa. 

Olen toimittanut ja ollut kirjoittajana kahdessa ihmisen muutosta ja kasvua käsittelevässä kirjassa yhdessä Tommy Hellstenin ja Ihminen tavattavissa -terapeuttikollegoiden kanssa: Minuiksi – löytöretkiä henkiseen kasvuun (2016) ja Lentoon – Muutokseen suostumisen voima (2020)). 

Haluan auttaa sinua löytämään ja vahvistamaan yhteyttä omaan itseesi, tunteisiisi, tarpeisiisi ja kykyihisi sekä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistasi. Psyykkisen työn ja käytännön teot joudut tekemään itse, mutta olen lujasti ja luotettavasti rinnallasi prosessin eri vaiheissa. Ohjaan tarvittaessa eteenpäin, mikäli oma osaamiseni ei riitä parhaan mahdollisen tuen saamiseksi. 

Käytän työssäni tarvittaessa toiminallisia menetelmiä, jotka auttavat jäsentämään mielen sisältöä itsen ulkopuolelle. Erilaisia työkaluja ovat esim. kuvakortit, symbolit, draamaharjoitteet, piirtäminen, mielikuvaharjoitukset ja fläppi. Annan asiakkaille ajoittain myös tehtäviä sessioiden väliin ajattelun avartumisen tueksi ja prosessin ylläpitämiseksi. 

Tervetuloa pysähtymään ja löytöretkelle itseesi - joko kasvokkain tai etänä. 

Anna Backholm

Mindfulness-pohjainen Core Process -terapeutti, fokusointiohjaaja
Paikkakunta: Helsinki / Etä
Työskentelykieli: suomi, englanti
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 536 2946 / s.posti: anna@kosketuksissa.fi / nettisivu: kosketuksissa.fi

Lue lisää
Olen Anna Backholm, Core Process -terapeutti ja fokusointiohjaaja. Minulle ovat tuttuja akateeminen maailma ja monenlainen työskentely ihmisten parissa. Viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana suuntani on vienyt vahvasti kohti olemisen tapaa, jossa painottuvat läsnäolo, kehollisuus, luontoyhteys ja intuitiivisempien sisäisten viestien kuuntelu. Pidän arvossa yhteisen läsnäolon voimaa, tasavertaista kohtaamista ja lupaa olla juuri sitä, mitä on. Minulle on tuttua myös sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus.
 
Terapeuttina luon tilan, jossa voit tutkia omaa sisäistä maailmaasi. Kuljen mukanasi tutkimusmatkalla ja tunnustelen, mikä sitä missäkin hetkessä tukisi. Terapiassa on tila olla sellaisena kuin olet. Yhteisessä läsnäolossa voivat tulla kohdatuksi sellaiset puolet sinusta ja sellaiset tunteet, joille ei ole aiemmin ollut tilaa.
 
Core Process -terapiassa asioiden avautumista tukee se, että pidämme mukana tietoisen läsnäolon tässä hetkessä, muun muassa kehon kokemuksessa. Tärkeä osa terapiaprosessia on terapiasuhde: ihmissuhde, joka vähitellen syvenee. Olennaista on myös, että emme yritä pakottaa asioita muuttumaan. Kun olemme yhdessä läsnä sen kanssa mitä on, asioilla on tilaa liikahtaa eteenpäin – myös tavoilla, joita emme olisi kumpikaan osanneet suunnitella tai ennakoida.
 
Olen opiskellut Core Process -psykoterapiaa Karuna-instituutissa Englannissa (karunainstitute.co.uk), josta minulla on maisterin tutkinto ”MA in Mindfulness-Based Psychotherapeutic Practice”. Jatkan opintojani vielä pätevöitymiseen psykoterapeutiksi Isossa-Britanniassa. Koulutukseni yhdistää meditatiivisen näkökulman ja terapeutin oman läsnäolon harjoituksen psykoterapeuttiseen ymmärrykseen ja osaamiseen. Sisältönä ovat myös mm. traumat, varhainen vuorovaikutus sekä kohdunaikaisten kokemusten ja menneiden sukupolvien haasteiden vaikutukset meihin. 
 
Fokusointi on tapa kuunnella omaa sisintään ja avautua kehon tuntujen kautta nousevalle ymmärrykselle ja näkökulmille omaan elämään. Se on läsnäoloa oman sisäisen maailman äärellä antaen huomiota ja hyväksyvää kohtaamista sille meissä, joka sitä kaipaa. Annamme tilaa jollekin sisällämme tulla näkyviin, selkeytyä, ilmaista itseään – omaa tahtiaan ja omilla ehdoillaan. Kehon tuntujen tunnustelu avaa asioita tuoreesti, tavalla jota pelkän ajattelun tai tunteiden kautta ei helposti tavoita. Kun kohtaamme sen mitä on yrittämättä muuttaa mitään, asiat saavat tilaa liikahtaa eteenpäin omalla tavallaan.
 
Voit tulla fokusoimaan kanssani ohjatusti. Tuen sinua sisäisen maailmasi kuuntelussa ja sen kanssa läsnäolossa. Fokusoinnin avulla voit esimerkiksi kuulostella, mikä suunta sinua elämässäsi kutsuu, avata sellaista missä tunnet olevasi jotenkin jumissa, tai ihmetellä mistä jokin kehon tuntemus tai hankala olotila yrittää viestiä. 
 
Fokusointikurssini tarjoavat mahdollisuuden tutustua fokusointiin syvemmin ja oppia fokusoimaan ilman ohjaustakin. Fokusointi on usein erityisen antoisaa kuuntelijan läsnäolon tukemana, ja kurssin jälkeen voit esimerkiksi alkaa fokusoida vastavuoroisesti toisen fokusointia tuntevan -  vaikkapa kurssilta tutun - kanssa.

Malla Hintsala

Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT), työnohjaaja (STOry), konstellaatio-ohjaaja, Mindfulness-ohjaajaopiskelija (MBSR)
Paikkakunta: Helsinki / Kerava / Etä
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)400 207 626 / s.posti: , malla.hintsala@gmail.com / nettisivu: https://www.mallahintsala.com/yhteystiedo/

Lue lisää

Olen Malla, Ihminen tavattavissa -terapeutti (ITT), ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja konstellaatio-ohjaaja (systeeminen- ja perhekonstellaatio). Parhaillaan opiskelen mindfulness-ohjaajaksi (MBSR). Olen myös kolmen aikuisen lapsen äiti, puoliso, tytär ja ystävä. Työelämässäni olen ollut erilaisissa esimies- johto- ja asiantuntijatehtävissä ja tällä hetkellä työskentelen osa-aikaisena henkilöstöpäällikkönä.

Minulle tuttuja teemoja ovat esimerkiksi toimimattomat lapsuudenperheet, häpeä, riittämättömyyden tai huonommuuden tunteet, vääristyneet sisäistetyt uskomukset ja vaativuus itseä kohtaan. Vaativuudesta voi seurata epämääräistä pahaa oloa, uupumusta ja ahdistusta. Tunteiden tunnistamisen ja niiden kokemisen vaikeus, erilaiset riippuvuudet läheisriippuvuudesta alkaen, omien rajojen epäselvyys ja hautautuneet tarpeet ovat myös tuttuja aiheita. Itsetuntemuksen lisääntyessä opimme tunnistamaan käyttämiämme selviytymiskeinoja ja saamaan yhteyttä omaan itseen ja kaikkeen siihen, mikä meille syvimmillään on tärkeää ja merkityksellistä. Tulemme vähitellen enemmän siksi, joka olemme. Tällä matkalla tuen sinua.

Terapiassa kohtaan sinut rinnalla kulkijana ja ihmisenä, jolla ammatillisen ymmärryksen lisäksi on jo takanaan henkilökohtaista itsetuntemusmatkaa. Matkaa, joka jatkuu. Tapaamisissamme olen läsnä sinulle ja luokseni voit aina tulla juuri sellaisena kuin olet. Työskentelyni on integratiivista ja intuitiivista, hetkessä syntyvää. Käytän erilaisia menetelmiä, toiminnallisiakin, jos se on sinulle ok ja hyödynnän ymmärrystäni mm. kehollisuudesta, psyykkisistä, erityisesti kehityksellisistä traumoista, sukupolvelta toiselle siirtyvistä taakoista ja tietoisesta hyväksyvästä läsnäolosta.

Elämäntarinamme ovat ainutlaatuisia ja joskus ne voivat olla monimutkaisia. Menneisyyden ei silti tarvitse määrittää tulevaisuutta. Muutos on mahdollinen, meissä on paljon enemmän kuin kenties itse näemme tai tiedämme.

Anton Tulikoura

Ihminen tavattavissa -terapeuttiharjoittelija (ITT)
Paikkakunta: Helsinki
Työskentelykieli: suomi ja ruotsi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 731 3901 / s.posti: anton.tulikoura@gmail.com

Lue lisää

Koetko olevasi hukassa? Tunnetko pahaa oloa ymmärtämättä miksi? Onko sinun vaikea tunnistaa ja ilmaista tunteitasi? Koetko riittämättömyyttä tai hylätyksi tulemisen pelkoa? 

 

Minulle nämä ovat tuttuja aiheita.

 

Olen 40-vuotias eronnut kahden lapsen isä. Minun ammatillinen taustani on liike-elämästä ja finanssialalta, jossa olen toiminut esimiehenä noin 10 vuotta. Urheilu ja kokkailu ovat lähellä sydäntäni ja läsnäolo perheeni ja läheisten ystävieni kanssa hoitaa sielua ja mieltä. 

 

Olen Ihminen tavattavissa -terapeuttiharjoittelija, jolla avoin sydän ja tarkka korva. Haluan tarjota sinulle turvallisen ympäristön, jossa voimme yhdessä pohtia elämäsi haasteita ja kipukohtia. Minulle tärkeä lähtökohta terapiassa on aito kohtaaminen totuuden ja lempeyden kautta. Saat tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin olet. Tarjoan luottamuksellista ja rehellistä vuorovaikutusta ja läsnäoloa.

Terapeuttina haluan tukea henkistä kasvuasi ja kulkea vierelläsi, kun työstät kipeitä asioita. Yksin et joudu kohtaamaan varjoasi. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Jos elämä on käynyt liian raskaaksi, tule juttelemaan, olen ihminen tavattavissa sinua varten. Lämpimästi tervetuloa!

Aino Viitanen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, tunnetaito-ohjaaja
Paikkakunta: Helsinki
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: s.posti: aino.viitanen@tunnetaitola.fi

Lue lisää

Olen Aino Viitanen, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sekä tunnetaito-ohjaaja. Toimin myös tunnetaitokouluttajana ja koulutan perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä tunnetaidoista. Pohjakoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tavoitteellista, voimavarakeskeistä psykososiaalista matalan kynnyksen keskusteluapua. Lyhytterapia sopii mielen hyvinvoinnin ennaltaehkäisevänä tukena ja auttaa erityisesti erilaisiin kriiseihin ja itsensä kehittämiseen. Lyhytterapiaan tullaksesi et tarvitse lähetettä tai diagnoosia. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa eikä se sovi vakaviin mielenterveyden haasteisiin. Lyhytterapia ei ole Valviran valvoma terveydenhoitomuoto. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiatyössä minulle on erityisen tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi sekä tuntee olonsa hyväksytyksi.  Kuuntelen tarkasti, mitä asiakas tuo keskusteluun, olen vahvasti läsnä ja toimin lempeänä empaattisena peilinä.

Huomaan herkästi hyvää sekä luon toivoa asiakkaan tavoitteen saavuttamiseen. Hyödynnän työskentelyssä ratkaisukeskeisen lähestymistavan lisäksi tunnetaito-osaamistani ja työskentely sisältää usein keskustelun lisäksi asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan erilaisia tunnetaitoharjoitteita. Lyhytterapeuttisessa keskustelussa asiakas saa samalla tietoa tunteista, niiden synnystä, erilaisista tunteen säätelykeinoista sekä tunteiden takana olevista tarpeista. 

Tutkaillaan yhdessä elämäsi tilanteita, risteyskohtia, kriisejä ja pulmakohtia uusista näkökulmista. Autan sinua löytämään piilossa olevia voimavaroja ja vahvuuksia sekä valjastamaan niitä käyttöösi pulmia ratkaistaessa.

Erityisosaaminen: tunnetaidot, tunteiden säätelyn haasteet, vuorovaikutus, lapset, nuoret ja perheet, kriisit, elämänmuutokset, itsetunnon haasteet, pelot, stressi, jännitys, ahdistus

Teen myös tunnetaito-ohjauksia lapsille, nuorille ja perheille. Voit kysyä lisää sähköpostilla. 

Otan vastaan MindFacultyn tiloissa sekä etänä. Haluaisitko varata ajan tai kysyä jotain? 

Olet lämpimästi tervetullut aloittamaan prosessia kanssani! 

 

Kirsi Valto

Työnohjaaja (STOry), Työnohjaajien työnohjaaja (ToToKo), työyhteisövalmentaja, työyhteisösovittelija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Paikkakunta: Helsinki
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 7676884 / s.posti: kirsi@kirsivalto.fi

Lue lisää

Työskentelen päätoimisesti työyhteisöjen ja yksilöiden kanssa paremman (työ)elämän saavuttamiseksi. Työnohjausta tarjoan sekä tiimeille ja ryhmille että yksilöllisesti.

Erilaisia valmennuksia ja koulutuksia teen myös työyhteisön tarpeeseen aina räätälöiden.

Oma taustani on henkilöstöjohtamisessa ja henkilöstön kehittämisessä. Asiakkaani ovat eri toimialoilta ja ammateista julkiselta sektorilta sekä yrityksistä. Ihan erityistä lukkarin rakkautta tunnen esihenkilöiden ja HR:n auttamiseen.

Yksityishenkilöille annan lyhytterapeuttista keskusteluapua elämän erilaissa vaiheissa ja kriiseissäkin. Aina ei silti tarvita mitään ongelmaa, keskustelu voi myös olla ennaltaehkäisevää.

Tarjoan terapeuttista keskusteluapua myös inhouse periaatteella yrityksiin, jotka haluavat tarjota lyhytterapiaa henkilöstölleen.

Kurkkaa lisää osoitteesta www.kirsivalto.fi ja ota rohkeasti yhteyttä! Tilanteen kartoitus puhelimessa tai teams-tapaaminen ei vielä maksa mitään. Voimme yhdessä pohtia, mistä olisi juuri sinun / teidän tilanteeseen paras apu.

Päivi Laukkanen

Ihminen tavattavissa terapeutti®, Eroseminaariohjaaja®, Luova uniohjaaja®, Symboliohjaaja
Paikkakunta: Helsinki, Hyvinkää, Lahti
Työskentelykieli: suomi
Yhteystiedot: puh: +358 (0)400 442 774 / s.posti: paivi.laukkanen@btflahti.fi

Lue lisää

Olen Ihminen tavattavissa terapeutti®. Erityinen kiinnostuksen aiheeni ja myös osaamisalueeni on ihmisten välisten suhteiden dynamiikka ja sen tutkiminen.

Usein juuri suhde toisiin ihmisiin haastaa meidät. Vaikka selviämme monista muista elämän vaikeista asioista niin ihmissuhteissamme vaikeudet voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Kun suhteemme toimivat hyvin ne voivat olla parhaimmillaan ilon, innoituksen ja voiman lähteitä, mutta vaikeimmillaan ahdistuksen, pettymyksen, uupumuksen ja stressin aiheuttajia.

Konfliktit ja erilaiset ratkaisemattomat tilanteet hankaloittavat usein tarpeettomasti elämäämme. Olemme osa ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden ketjua ja onkin usein helpottavaa oivaltaa että itseemme ja omiin toimintatapoihimme voimme vaikuttaa vaikka toisiin ihmisiin emme voisikaan.

Kokiessamme vaikeuksia ihmissuhteissamme työpaikalla, parisuhteessa, suhteessa lapsiimme, ystävyyssuhteissa jne. jättäydymme usein yksin.  Näin ei tarvitsisi tapahtua ja näissä tilanteissa kaipaisimmekin usein tukea. Koulutettuna terapeuttina voinkin auttaa ja tukea sinua. Haasteet tarjoavat myös mahdollisuuden tutkia ja opiskella ihmisyyttä ja löytää uutta ymmärrystä ja uusia toimintatapoja.

 Kun voimme huonosti on usein kysymys siitä että olemme joutuneet vaikeisiin tilanteisiin joita emme tunnetasolla osaa kohdata. Tunnekokemuksen jakaminen toisen ihmisen kanssa helpottaa ja siitä voi myös oppia. Onkin huomattavasti helpompaa olla oman elämänsä ohjaksissa kun ymmärtää mitä oman mielen maisemassa liikkuu. Me haluamme voida hyvin ja me ansaitsemme voida hyvin.

Terapeuttina koen tärkeimmäksi asiaksi olla asiakkaani kokemusten äärellä – sinun äärelläsi. Ei ole yhtään asiaa tai tilannetta joka olisi liian vähäpätöinen, liian pieni tai mitätön jotta sen äärelle ei kannattaisi pysähtyä jos se itselle tuottaa vaikeita tunteita tai sen kanssa on ymmällään ja hukassa.

Ei ole myöskään mitään niin häpeällistä, vaikeaa tai suurta tapahtumaa tai kokemusta johon ei voisi saada helpotusta tai ymmärrystä kun sen saa jakaa toisen ihmisen kanssa ja tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi siinä. Yhdessä olemme vahvempia, ihmisyys on meille kaikille yhteistä myös silloin kun olemme heikkoja ja haavoittuvia. Näiden tilanteiden läpielämisessä voin auttaa sinua.

Ammattini lisäksi olen kahden aikuisen pojan äiti, nainen, vaimo, kahden koiran emäntä ja myös paljon muuta. Uusperhe on myös osa elämääni. Luonto ja eläimet ovat sydäntäni lähellä ja myös voimani lähteitä. Olemme erottamaton osa luontoa ja jos kadotamme yhteytemme ympäröivään todellisuuteen kadotamme yhteyden myös itseemme. Minulle oma  itsetuntemusprosessini on ollut paluuta itseeni ja juurilleni.

Koulutukseni:

Ihminen tavattavissa® koulutus on neljä vuotta kestävä Tommy Hellsten -instituutin koulutus

Tämän lisäksi olen Suomalainen eroseminaariohjaaja ®, Luova uniohjaaja ® ja symboliohjaaja. Lisäksi olen suorittanut opintoja Mikkelin yliopistossa liittyen kiintymyssuhdetraumoihin ja olen perehtynyt myös tunnekeskeiseen pariterapiaan. Minulla on opintoja myös uskonnon vaikutuksiin ihmisyydessä.

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni.

Susanna Ahvalo

Mindfulness ja addiktio -ohjaaja | Aikuisten, lasten ja nuorten mindfulness-ohjaaja | Positiivisen psykologian valmentaja PPC©️ | Opettaja | Gabor Matén Compassionate Inquiry -opiskelija
Paikkakunta: Helsinki ja etä
Työskentelykieli: suomi, englanti
Yhteystiedot: puh: +358 (0)40 960 7257 / s.posti: susanna@onnellisuuspaja.fi / nettisivu: onnellisuuspaja.fi

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy terapeutilta

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

Tavoite

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

Kesto

3-8krt/vkoa

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
(kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän yrityskatalogimme

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän palvelukatalogimme

1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

Valmennuksen tavoite:

1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

Tavoite

Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

Kesto

1-3krt (krt=2h)

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

1. Psykologinen turvallisuus (etätyömaailmassa)

2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

1. Psykologinen turvallisuus (etätyömaailmassa)

2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

 • Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
 • Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus

2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua

 • Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
 • XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen

Valmennuksen tavoite:

1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisön kaikki työntekijät

Sisältö

Yksilösparrausta, työkaluja
hyvinvoinnin lisäämiseksi

Tavoite

Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

Kesto

1-20 krt/vkoa

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • Tunnetaitojen kehittämistä
 • Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä


Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • Tunnetaitojen kehittämistä
 • Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä

Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi