parallax background

Palvelut yksilöille

Elämässä on ajanjaksoja ja tapahtumia, jotka haastavat henkistä hyvinvointiamme ja kokemustamme elämän mielekkyydestä. Kyse voi olla tapahtumista menneessä tai nykyhetkessä, jotka eivät jätä rauhaan ja tuottavat jatkuvasti tai ajoittain raskaita tunteita tai kyse voi olla jo pitkään jatkuneesta tilanteesta, joka painaa mieltä ja aiheuttaa tunteita, joiden kanssa on vaikea tulla toimeen.

Huolta ja hämmennystä aiheuttaa sekin, ettei löydä syitä pahoinvoinnilleen; omat tunteet eivät jostain syystä kulje käsi kädessä sen kanssa miltä elämän ”kaiken järjen mukaan” pitäisi tuntua. Raskaat tunteet, kuten riittämättömyys, tyhjyyden tunne, yksinäisyys, suru, merkityksettömyys, ahdistus, pelko ja viha voivat olla kumppaneina, oli elämässä ulkoisesti mikä tilanne tahansa.

Kaikki jakamattomat murheet ja huolet sekä sisään pakatut ja käsittelemättä jääneet tunteet sitovat ihmisen kapasiteettia, heikentävät henkistä hyvinvointia ja pitkään jatkuneena uuvuttavat.

Olivat syyt itselle tiedossa tai pysyvät tuntemattomina, riittävä syy ottaa meihin yhteyttä on olotila, johon haluaa muutosta.

Terapiatyötä tekevänä on rehellistä myöntää se, että emme me tiedä miten kenenkin tulisi elää, eikä sen arvailu ole edes tehtävämme. Meidän tehtävämme terapeutteina on kulkea ihmisen rinnalla; tukea, kuunnella, peilata, sparrata ja tarjota ymmärrystä ja turvaa turvattomassa kohdassa.
– Aku & Ruusa

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaus ja sovittelutyö

Yksilöohjausta ja konsultaatiota vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi sekä tukea haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Vuorovaikutustaidot lisäävät rohkeutta kohdata haastavia tilanteita, laajentavat ymmärrystä, antavat itsevarmuutta ilmaista selkeämmin omia tarpeita toisia kunnioittavalla tavalla sekä mahdollistavat turvallisen tavan kohdata toinen ihminen tilanteessa kuin tilanteessa.

Tarjoamme myös kahden osapuolen välistä sovittelutyötä vuorovaikutussuhteissa syntyneisiin ratkaisemattomiin ristiriitatilanteisiin.

Parisuhdekonsultointi ja keskustelutuki

Parisuhde on elämämme yksi tärkeimpiä ja siksi myös haastavampia ihmissuhteita. Ajan myötä parisuhteeseen voi muodostua molempien osapuolien hyvinvoinnin kannalta vaikeita kaavoja, kipua aiheuttaneita tapahtumia ja toistoja, jotka eskaloiduttuaan saattavat uhata parisuhteen toimivuutta, mielekkyyttä ja jopa jatkuvuutta. Voi olla, että parisuhteen turvaa ja luottamusta on keikauttanut äkillinen tapahtuma, joka vaatii turvallista ja luottamuksellista käsittelyä ja työstämistä.

Tai voi olla, että parisuhteeseen halutaan puhaltaa uutta virtaa ja elämää. Oli tilanne mikä tahansa, voimme yhdessä miettiä molempia osapuolia parhaiten palveleva kokonaisuus parisuhteenne tilan parantamiseksi ja kehittämiseksi niin, että yhdessäolo ei ole ainostaan toimivaa vaan myös onnellista.

Ota yhteyttä