parallax background

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

”Ihminen on paras versio itsestään, kun hän kokee olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi.”
– Ruusa

Tätä ajatusta tukee Googlen teettämä tutkimus, jonka mukaan psykologinen turvallisuus on tärkein menestyneitä tiimejä yhdistävä tekijä. "Meillä oli paljon dataa, mutta mikään ei osoittanut, että erilaisten persoonallisuustyyppien, taitojen tai taustojen sekoittaminen vaikuttaisi mitenkään [ryhmän menestykseen]", kertoo tutkimusprojektin johtaja Abeer Dubey.

Tulosten mukaan psykologinen turvallisuuden tunne saavutetaan sillä, että tiimin jäsenet tuntevat olonsa vapaiksi ja turvallisiksi jakaa tunteitaan ilman pelkoa syyttelystä. Tiimin jäsenten on siis pystyttävä avoimesti kertomaan toisilleen, jos jokin tuntuu olevan pielessä. (Talouselämän artikkeli 02/2016)

Perustamme yrityksille ja yhteisöille suunnatut palvelumme pitkälti siihen ajatukseen, että koska psykologinen turvallisuus on subjektiivinen kokemus, vaaditaan menestyksekkään tiimin ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseksi sekä työnantajan että yksittäisen työntekijän tahtoa ja panosta.

Työnantaja voi tehdä töitä sen eteen, että toimintaympäristöä ja yrityksessä toteutettavaa johtajuutta kehitetään siihen suuntaan, että jokainen työntekijä saa kokea olonsa riittävän turvalliseksi ilmaistakseen vapaasti ajatuksiaan ja tunteitaan.

Yksittäinen työntekijä voi kehittää kykyään tiedostaa itseään, omia tunteitaan ja tarpeitaan paremmin sekä vahvistaa vuorovaikutustaitojaan siihen suuntaan, että voi turvallisin mielin ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan avoimesti ja rakentavasti.

Yksilö, joka ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan, on kaikkien etu. Vastuunotto vaatii sekä turvallista ympäristöä, että yksilön kykyä tiedostaa omat tarpeensa ja rohkeutta tuoda ne muiden tietoon.
– Ruusa

Lue lisää:

Autenttinen johtajuus
Yksilömentorointi työpaikalla on:

 • Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • Tunnetaitojen kehittämistä
 • Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä

 • Tarjoamme 5/10/20 kerran tai toistaiseksi voimassa olevia yksilömentorointipaketteja.

  Hinta

  8045min


  Luennot johtoryhmille ja tiimeille

  Meiltä voit tilata innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Ohessa esimerkki yhden kerran luennosta esimerkiksi johtoryhmälle.

  Menestyvän tiimin rakennusainekset

 • Psykologinen turvallisuus työpaikalla: Googlen tutkimus Project Aristotle
 • Autenttinen johtajuusmalli ja mitä se merkitsee: esimiehen ja työntekijän vastuut
 • Johdatus rakentavan vuorovaikutukseen (NVC) ja kommunikaatioon työpaikalla
 • Lukuisia käytännön esimerkkejä rakentavista ja vahingollisista toimintatavoista: muutokset, irtisanomiset, kommunikaatio, tiedon jakaminen, salassapitovelvollisuudet jne.

 • Tavoite: luento auttaa ymmärtämään ihmisyyden, rakentavan vuorovaikutuksen ja tunneälyn/taitojen merkitystä automatisoituvassa, koneellistuvassa ja hektisessä työelämässä. Lisäksi luento sisältää useita käytännönläheisiä vinkkejä, miten kehittää ja parantaa työpaikan ilmapiiriä ja tuottavuutta.

  Hinta

  650€ + alv.

  Luennon kesto n. 2 tuntia.

  Workshopit tiimeille

  Tarjoamme tiimeille ohjattua ryhmätyöskentelyä erilaisten teemojen ympäriltä. Alla esimerkki 5 kerran interaktiivisesta ryhmätyösarjasta.


  ”Hyvinvoiva tiimi” workshop

 • 1. krt: Psykologinen turvallisuus ja autenttisuus työpaikalla: esimiehen ja työntekijän vastuut
 • 2. krt: Järki vs tunne työpaikalla: miten kehittää itsetuntemusta ja tunneälyä järjen ja kognition rinnalla
 • 3. krt: Johdatus rakentavaan vuorovaikutukseen (NVC) ja kommunikaatioon työpaikalla
 • 4. krt: Mindfulness apuvälineenä arjessa ja kiireessä: miten tehdä vähemmän ja saavuttaa enemmän
 • 5. krt: Miten rakennamme yhdessä hyvinvointia tukevan työyhteisön

 • 5 x 2h; voidaan toteuttaa työpäivän aikana tai jälkeen. Suositus on, että tiimi voi kokoontua joko yhden tai kahden viikon välein.

  Tavoite: Workshop auttaa ymmärtämään viimeaikaisia tutkimustuloksia työhyvinvoinnista: mitkä tekijät niin esimies- kuin työntekijäpuolella ovat merkityksellisiä. Lisäksi workshop auttaa käytännönläheisellä otteella työntekijöitä oivaltamaan, kuinka jokainen voi kehittää tunneälyä, vuorovaikutustaitoja ja omaa hyvinvointia työpaikalla. Lopuksi suunnittelemme ja sovimme yhdessä käytännön toimenpiteistä työpaikan hyvinvoinnin lisäämiseksi.

  Hinta

  2400€ + alv.

  8-10 henkilön tiimille

  Ota yhteyttä